H2H . HOUSE TO HOME DESIGN - ING. ARCH. MARIE KNĚŽÍČEK RYŠKOVÁ
DESIGN
H2HO MNĚINFORMACEPROJEKTYREFERENCEKONTAKT

Aktuality
Ceník služeb
Postup práce
Tipy a rady
SPOLUPRÁCE S ARCHITEKTEM - TIPY A RADY

Na základě zkušeností z okolí i ze své vlastní praxe přináším pár, dle mého názoru, užitečných rad pro ty z vás, kteří se rozhodli pro spolupráci s architektem, ale nikdy dříve podobnou věc neabsolvovali:

1.) Příprava zakázky – co si ujasnit
Pokud jste se rozhodli pro svůj projekt využít služeb architekta, je třeba si nejprve alespoň přibližně ujasnit své požadavky – čeho konkrétně se návrh bude týkat, jaké jsou Vaše potřeby, finanční možnosti – tedy kolik jste ochotni do projektu investovat, jaký styl se Vám líbí (pro základní představu je dobré odkázat na Vaši oblíbenou referenci v časopise, na internetu apod.), jaká jsou omezení projektu a naopak kde je možné variantní řešení.

2.) Buďte střízliví
Je třeba brát na vědomí, že architekt je odborníkem v oblasti navrhování staveb a interiérů, není však kouzelník. Pokud jste tedy například rozměrově/cenově omezeni, je občas nutné upustit od některých svých požadavků (co vše bude v místnosti/domě obsaženo). Existují mnohá chytrá řešení, jak co nejefektivněji využít prostor nebo jak za málo peněz vytvořit moderní a vkusné místo pro život a s tím Vám Váš architekt ochotně poradí, návrh však musí být vždy úměrný daným možnostem.

3.) Výběr architekta
Při výběru svého architekta byste se měli řídit několika zásadami. Jednou z nich je shoda ve stylu. Každému se líbí něco jiného a zrovna tak jako impresionistický malíř nevytvoří na zakázku obraz ve stylu pop art, tak i architekt má svůj vlastní „repertoár“. Spolupráce je samozřejmě o dialogu a architekt se Vám bude vždy snažit maximálně vyhovět – ostatně tvoří prostor, ve kterém budete žít Vy a ne on – přesto je dobré, abyste se alespoň v obecné rovině stylově shodli. Podívejte se tedy na realizace konkrétního architekta a na základě toho si jej vybírejte.

4.) Sonda do soukromí
Cílem práce je vytvořit prostor ušitý Vám na míru – tedy obsahující přesně to, co pro svůj život využíváte a potřebujete a přesně v takovém množství, jak Vám to vyhovuje (ostatně právě proto jste se rozhodli najmout si architekta namísto standardního projektu „z katalogu“). Počítejte proto s tím, že architekt se Vás bude snažit co nejvíce poznat – jedině tak je schopen odhadnout, jaké jsou Vaše potřeby. Nebojte se mu proto otevřít a sdělit podrobnosti ohledně toho, jak žijete a co je pro Vás důležité.

5.) Důvěra
Důvěra mezi architektem a klientem je nejdůležitějším prvkem na cestě vedoucí ke zdárnému cíli. Pokud jste si již pro svůj projekt vybrali konkrétního člověka, pravděpodobně Vás zaujal jednak po profesní stránce a jednak jako osobnost, s kterou je příjemné jednat. Měl by být dostatečně komunikativní a nechat Vás proniknout do toho, co dělá. Ostatně, je to stejné jako návštěva u lékaře – každý ocení dostatečnou informovanost převedenou do srozumitelné řeči. Správný architekt by neměl na první místo klást svoje ego, ale potřebu klienta. Měl by vždy hledat to nejoptimálnější řešení tak, aby vyhověl Vašim požadavkům, ale současně mohl zapojit svou vlastní invenci a kreativitu. Pokud však architekt navrhne koncept, ve kterém se v průběhu dalšího řešení na přání zákazníka mnoho věci změní, návrh pak může ztratit potřebné návaznosti, a potom je někdy lepší začít po ujasnění nových požadavků úplně znovu. Důvěřujte proto svému architektovi, který se snaží vždy řešit projekt komplexně, v určitých základních spojitostech, jež je potřeba při provádění jakýchkoliv změn respektovat.

6.) Vlastní názor
V souvislosti s předcházejícím bodem by ale zároveň měla platit naprostá otevřenost. Pokud máte jakýkoli požadavek nebo výhrady k návrhu, nebojte se vyjádřit vlastní názor. Jak už bylo řečeno, spolupráce by měla být především o dialogu a výsledek by měl v co největší míře uspokojit obě strany.

7.) Nákup vybavení
Pokud to užívání bytu/domu dovolí, pokuste se v případě, že hodláte oslovit architekta, nakupovat sami co nejmenší množství vybavení. Je daleko jednodušší navrhovat řešení s naprosto volnou rukou, než se snažit zakomponovat stávající vybavení. Mnohdy není zbytí a samozřejmě i takovéto případy jsou řešitelné, je ale možné předcházet komplikacím vzniklým při nutnosti kombinovat mobiliář různého stylu, materiálu a barevnosti.

8.) Mějte předstih
Ve většině případů je vhodné řešit projekt dříve, než vznikne akutní potřeba užívání. Je dobré mít na paměti, že realizace zabere určité množství času (mnohdy víc, než si myslíme) a také řemeslník, designer, eventuálně vybrané vybavení nemusí být k dispozici okamžitě. Je tedy lepší plánovat s předstihem a počkat si, než být pod tlakem nucen k ukvapeným rozhodnutím.