H2H . HOUSE TO HOME DESIGN - ING. ARCH. MARIE KNĚŽÍČEK RYŠKOVÁ
DESIGN
H2HO MNĚINFORMACEPROJEKTYREFERENCEKONTAKT

Aktuality
Ceník služeb
Postup práce
Tipy a rady
Orientační ceník služeb

INTERIÉR
Jednorázová konzultace

1100-1500,- /místnost (dle podlahové plochy a rozsahu)
> Doporučení ohledně barev a materiálů, rozmístění a stylu nábytku, zařízení textiliemi a doplňky


Změna dispozičního řešení bytu/domu

Cena dle rozsahu změn. Orientačně 4000,- (změna koupelny, wc, otočení kuchyňské linky, ...) až 10000,- (změny ploch místností, posuny stěn, dvěří, ..., celková změna dispozice). Konečná cena bude stanovena na základě konkrétního zadání. Výsledná dokumentace obsahuje: výkres původního stavu, výkres navrženého stavu včetně kót, rozmístění osvětlení a zásuvek a výkres bouracích a přistavovacích prací (slouží jako podklad pro případné další fáze projektu).


Konkrétní návrh interiéru

První konzultace je zdarma, slouží k seznámení s problémem a stanovení cílů projektu. Na základě toho je vypracována cenová nabídka. Cena projektu je závislá na objemu provedených prací dle kategorie, kterou si klient sám zvolí (případně v několika). Jako garance další spolupráce je uhrazena záloha ve výši 50% z ceny projektu.

Orientační ceny kategorií:

KATEGORIE 1
750,-/m2 podlahové plochy
> Návrh zahrnuje konzultace s klientem (počet dle potřeby projektu), zaměření prostoru (ev. analýzu existující dokumentace), základní skici, pohledy a půdorysné řešení daného prostoru včetně rozmístění nábytku, barevné a stylové řešení, doporučení materiálů, konkrétních předmětů a případně návrh nábytku na míru.
> Zbytek platby (50%) je účtován po dokončení celého rozsahu práce
> Minimální cena je 12000,-

KATEGORIE 2
900,-/m2 podlahové plochy
> Součástí je vše obsažené v předešlé kategorii, navíc obsahuje 3d vizualizace řešeného prostoru.
> Zbytek platby (50%) je účtován po dokončení celého rozsahu práce
> Minimální cena je 15000,-

KATEGORIE 3
> Součástí je vše obsažené v předešlých dvou kategoriích, zároveň zahrnuje konzultace s profesemi, autorský dozor při realizaci, doprovod klienta do prodejen a studií při výběru zařízení. Cena je stejná jako v KATEGORII 2, k tomu je navíc počítána hodinová sazba (500-800,-/h) za konzultace během realizace.

Ceník je pouze orientační, výsledná cena bude přizpůsobena konkrétním podmínkám projektu.

V případě návrhu několika místností, celého bytu, ev. souboru místností (kanceláře atd.), je možné uplatnit množstevní slevu. Při řešení rozsahově velkých a náročných projektů je cena odvozována procentuální sazbou z nákladů na realizaci (výše uvedený ceník pro ně neplatí)ARCHITEKTURA
Zaměření stávajícího stavu pro potřeby architekta, projektanta

> Obsahuje zaměření stávajícího stavu a vyhotovení dokumentace v měřítku 1:100 (ve 2 kopiích)
40-50,-/m2 dle stáří a členitosti objektu. Minimální cena 2500,-


Architektonická studie (novostavba, rekontrukce)

> Obsahuje konzultace s klientem, analýzu podkladů, vytvoření stavebního programu, návrh včetně 1-2 variantních řešení – výkresovou dokumentaci architektonické studie v měřítku 1:100 a 3D vizualizaci řešeného objektu, textovou část, výpočet obestavěného prostoru a ploch, předběžnou konzultaci se stavebním úřadem.
Cena je stanovena jako procentní sazba z odhadovaných nákladů na realizaci, obvykle 1-2%, min. 35 000,-