H2H . HOUSE TO HOME DESIGN - ING. ARCH. MARIE KNĚŽÍČEK RYŠKOVÁ
DESIGN
H2HO MNĚINFORMACEPROJEKTYREFERENCEKONTAKT

Interiér
Stavba
Centrum vinařské kultury

Rok: 2010
Lokalita: Strachotín

Předmětem práce byl návrh vinařství s doplňkovou funkcí ve vymezené lokalitě v blízkosti CHKO Pálava a Novomlýnských nádrží. Výsledkem je centrum vinařské kultury, které má reprezentovat vinařskou oblast Morava jak v rámci republiky, tak i navenek. Slouží jako podpora místních vinařů, kteří zde mají k dispozici nejmodernější vybavení a možnost prezentovat své výrobky, zároveň je místem, kde se střetávají s odběrateli - laickou veřejností. Ta má možnost vychutnat zde víno ve všech jeho podobách - jako nápoj, jako prostředek k setkávání, jako lék, jako kontakt s přírodou. V budově byla umístěna prodejna vína s možností ochutnávek, restaurace, wellness centrum s vinoterapiemi, degustační sklípek a multifunkční prostor pro konání společenských akcí, vinařských soutěží, koštů, festivalů apod. Dále zde funguje vzdělávací interaktivní expozice o způsobu pěstování a produkce vína s průhledy přímo do výrobní části. Centrum bylo doplněno provozně navazujícím objektem hotelu, který rozšiřuje nabídku služeb o možnost konání skupinových nebo individuálních rekreací, školních vzdělávacích pobytů, společenských akcí (svatby, konference apod.). Stavba je svým umístěním i architektonickým ztvárněním citlivě zapojena do nedotčené přírody v okolí Strachotína. Je zde kladen důraz na lidské měřítko. Objekt je z velké části zapuštěn pod zem, což vytváří příznivé podmínky pro zrání vína, v části reprezentační se ale otevírá a nabízí hodnotné pohledy na Pálavu a Novomlýnské nádrže. Je situován v návaznosti na stávající cyklostezku fungující v rámci Moravských vinných stezek. Provoz je řešen tak, aby nedocházelo ke křížení tras pěších/cyklistů a motorových vozidel. Horní a dolní hrana svahu jsou propojeny systémem terasovitých zahrad, které slouží jako expozice vinných keřů, letní amfiteátr, sportoviště a rozptylová plocha. Při cyklostezce je řešen sezónní objekt občerstvení s úschovnou kol a půjčovnou loděk. Na budově jsou aplikovány ekologické a energeticky úsporné principy výstavby, je téměř nezávislá na okolí. Zpětně využívá dešťové vody pro svůj provoz a šetrně likviduje odpadní vody pomocí kořenové čistírny. Vytápění, chlazení a ohřev TUV je řešen tepelným čerpadlem systému země/voda. Stavba funguje jako dům krytý zemí, čímž se podstatně snižují náklady na vytápění, a zároveň využívá tepelných zisků slunečního záření.

Tento projekt nebyl realizován.