H2H . HOUSE TO HOME DESIGN - ING. ARCH. MARIE KNĚŽÍČEK RYŠKOVÁ
DESIGN
H2HO MNĚINFORMACEPROJEKTYREFERENCEKONTAKT

Interiér
Stavba
Vícegenerační rodinný dům

Rok: 2016
Lokalita: Brno - Ořešín

Předmětem práce byla architektonická studie rodinného domu na nově vznikající ulici. Klient si přál dům, který by mohl růst a měnit se podle potřeb rodiny - tedy mohl by v první fázi sloužit pouze jedné rodině a posléze dvěma - mladé rodině s dětmi a stárnoucím rodičům (případně jednomu rodiči, nebo také jako startovací byt pro dospívající děti). Zásadním požadavkem byl také velký sklep s dílnou, prádelnou a množstvím skladovacích prostor. Ve studii bylo kromě zadání klienta potřeba respektovat okolní novostavby, kdy jedna je postavena v tradičním stylu - na patro, se sedlovou střechou, a na druhém pozemku byl již schválen projekt domu s jedním nadzemním podlažím a plochou střechou, v moderním duchu.
Výsledkem práce je tedy dům, který odráží všechny tyto požadavky. Skládá se ze dvou objemů - jeden je se šikmou střechou, s možností obytného podkroví, druhý je jednoduchý kvádr o jednom nadzemním podlaží. Opticky tak dochází k jakémusi propojení nesourodé uliční zástavby.
Zcela zásadním je v tomto návrhu 1. nadzemní podlaží, které je variabilní podle měnících se potřeb (tedy podle počtu členů, kteří dům obývají). Může se jednat o jednu bytovou jednotku se vstupem zepředu přes terasu o pouze jednom obytném podlaží, a nebo o dvě zcela oddělené bytové jednotky se samostatnými vstupy (jeden zepředu, druhý zboku), a to vše s minimem stavebních úprav. Uprostřed dispozice je navrženo schodiště, které jednak zpřístupňuje sklep a jednak nabízí možnost rozšířit dům do patra (zobytněním podkroví), bude-li to třeba.
Po designové stránce byl dům řešen v minimalistickém, nadčasovém duchu, v kombinaci dřeva a šikmé střechy, které odkazují na původní architekturu, a bílé omítky a pravoúhlých tvarů typických spíše pro moderní architekturu. Do přední části pozemku pak byla situována garáž pro dvě auta, která je z velké části zapuštěná do terénu a vytváří tak soukromí na pobytové terase, která je kvůli světových stran orientována do ulice. Za domem ze severní strany je pak ponechána ovocná zahrada s původními stromy.